Състояния и заболявания

Болест на Менетрие (Гигантска хиперплазия на стомашните гънки)

На английски език: Menetriere's disease, giant hypertrophic gastritis, protein-losing gastropathy, hypertrophic gastropathy

Клинична картина

  • Често се наблюдава диария
  • Евентуално анемия
  • Ексудативна ентеропатия с хипопротеинемични отоци

Патоанатомия

Показва високостепенна жлезна хиперплазия със силно разпростиране на слузообразуващия епител от повърхностните зони. Електронната микроскопия показва разпростирането на "tight juctions" ("здрави връзки" - интимни връзки между клетките).

Усложнения

Злокачествено израждане

Диференциална диагноза

Причиненият от Helicobacter pylori гастрит може да имитира гигантския хиперпластичен гастрит.

Диагноза

Рентгеновото изследване / ендоскопското изследване показва "Стомах с гигантски гънки"

Гастроскопия с биопсия (в случай на хеликобактерна инфекция изкореняването на последната може да доведе до обратно развитие на гигантската метаплазия, засягаща стомашните гънки. Освен това се препоръчват редовни ендоскопско-хистологични контролни изследвания, евентуално терапия с  Omeprazol, евентуално гастректомия.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари