Състояния и заболявания

Белодробно сърце

На латински език: cor pulmonale

Определение за белодробно сърце

Белодробното сърце представлява хипертрофия и/или дилатация на дясната камера като последица от структурно, функционално или циркулаторно нарушение на белите дробове с белодробна хипертония.

Вследствие първично повишаване на съпротивлението в малкото кръвообръщение се стига до тензионно обременяване на дясното сърце. (пороци на лявото сърце и шънтови пороци с вторично покачване на налягането в малкия кръг на кръвообръщението не се причисляват към белодробното сърце, въпреки че и при тях в крайна сметка се стига до обременяване на дясната камера).

Дясната камера има по-слаба мускулатура от лявата и не притежава способност да хипертрофира в такава степен, в каквато хипертрофира лявата.

Различават се:

  • Остро белодробно сърце: обикновено възниква вследствие белодробна емболия. Като други причини могат да бъдат посочени например острият пристъп от бронхиална астма.
  • Хронично белодробно сърце

Подразделянето по стадии е аналогично на това, което се прави при сърдечната недостатъчност.

Не пропускайте

Коментари