Състояния и заболявания

Белодробно сърце

На латински език: cor pulmonale

Определение за белодробно сърце

Белодробното сърце представлява хипертрофия и/или дилатация на дясната камера като последица от структурно, функционално или циркулаторно нарушение на белите дробове с белодробна хипертония.

Вследствие първично повишаване на съпротивлението в малкото кръвообръщение се стига до тензионно обременяване на дясното сърце. (пороци на лявото сърце и шънтови пороци с вторично покачване на налягането в малкия кръг на кръвообръщението не се причисляват към белодробното сърце, въпреки че и при тях в крайна сметка се стига до обременяване на дясната камера).

Дясната камера има по-слаба мускулатура от лявата и не притежава способност да хипертрофира в такава степен, в каквато хипертрофира лявата.

Различават се:

  • Остро белодробно сърце: обикновено възниква вследствие белодробна емболия. Като други причини могат да бъдат посочени например острият пристъп от бронхиална астма.
  • Хронично белодробно сърце

Подразделянето по стадии е аналогично на това, което се прави при сърдечната недостатъчност.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари