Състояния и заболявания

Белодробна фиброза и интерстициални белодробни заболявания

Съдържание

  1. Белодробна фиброза и интерстициални белодробни заболявания
  2. Етиология
  3. Клинична картина
  4. Диференциална диагноза, диагноза и усложнения
  5. Лечение

Интерстициалните белодробни заболявания представляват хронично протичащи възпаления на интерстициума на белите дробове с въвличане на алвеоло-капилярните мембрани. Вследствие увеличаване на съединителната тъкан се стига до белодробна фиброза. Крайното състояние е нефункциониращ бял дроб, наподобяващ пчелна пита ("honey comb lung").

Патоанатомия

Съществуват 3 хистологични форми:

  • Алвеолит (или интерстициална пневмония)
  • Грануломатоза
  • Васкулит

Не пропускайте

Коментари