Състояния и заболявания

Белодробна фиброза и интерстициални белодробни заболявания

Съдържание

  1. Белодробна фиброза и интерстициални белодробни заболявания
  2. Етиология
  3. Клинична картина
  4. Диференциална диагноза, диагноза и усложнения
  5. Лечение

Интерстициалните белодробни заболявания представляват хронично протичащи възпаления на интерстициума на белите дробове с въвличане на алвеоло-капилярните мембрани. Вследствие увеличаване на съединителната тъкан се стига до белодробна фиброза. Крайното състояние е нефункциониращ бял дроб, наподобяващ пчелна пита ("honey comb lung").

Патоанатомия

Съществуват 3 хистологични форми:

  • Алвеолит (или интерстициална пневмония)
  • Грануломатоза
  • Васкулит

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари