Състояния и заболявания

Белодробна емболия

Синоними: белодробен емболизъм
На английски език: pulmonary embolism

Белодробната емболия представлява запушване на белодробната артерия вследствие попадане на тромб (по-рядко мастна тъкан, въздух или чуждо тяло) в нея. В 90% от случаите тромбите произхождат от областите, които се дренират от долната куха вена, а в останалите случаи – от областите, дренирани от горната куха вена, и от десните сърдечни кухини.

При 1 – 2% от всички стационарни пациенти (в зависимост от изследвания колектив) се стига до белодробни емболии. Дълбоката венозна тромбоза и белодробната емболия представляват една от основните причини за заболеваемост и смъртност по време на пребиваване в болничните заведения, но те се наблюдават с нарастваща честота и извън тях (особено у пациенти, при които са проведени краткотрайна стационарна диагностика и лечение).

Белодробните емболии често стават причина за поставяне на погрешни диагнози. В много от случаите те остават клинично неразпознати. Само 1/3 от белодробните емболии се диагностицират преди настъпването на смъртта. Особено малките емболии с преходна симптоматика се пропускат, въпреки че обикновено те предшестват по-големите емболии.

За развитието на белодробна емболия са необходими две предпоставки:

  1. Наличие на флеботромбоза
  2. Емболизация на тромба в белия дроб

Засяга се предимно десният бял дроб, както и долните полета (типична локализация – десният долен дял).

Подразделяне на белодробните емболии по степен на тежест
  I степен II степен III степен IV степен
Клинично протичане Дискретно, в 80% без клинична проява, евентуално диспнея, торакална болка Остро възникваща диспнея, тахипнея, торакална болка, тахикардия, страх, евентуално последствия – кръвохрак, фебрилитет, плеврален излив Остро възникваща диспнея, тахипнея, торакална болка, тахикардия, страх, евентуално последствия – кръвохрак, фебрилитет, плеврален излив Допълнително шок
Кръвно налягане Нормално Нормално или леко понижено Понижено Силно понижено, с малка амплитуда
Налягане в белодробната артерия (mm Hg) Нормално Обикновено нормално Средно 25 – 30 Средно > 30
рО2 (mm Hg) Нормално < 80 < 70 < 60
Облитериране на съдовете Периферните клонове Сегментните артерии Един клон на белодробната артерия или лобарните съдове Един клон на белодробната артерия или лобарните съдове

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари