Състояния и заболявания

Белодробна емболия

Синоними: белодробен емболизъм
На английски език: pulmonary embolism

Белодробната емболия представлява запушване на белодробната артерия вследствие попадане на тромб (по-рядко мастна тъкан, въздух или чуждо тяло) в нея. В 90% от случаите тромбите произхождат от областите, които се дренират от долната куха вена, а в останалите случаи – от областите, дренирани от горната куха вена, и от десните сърдечни кухини.

При 1 – 2% от всички стационарни пациенти (в зависимост от изследвания колектив) се стига до белодробни емболии. Дълбоката венозна тромбоза и белодробната емболия представляват една от основните причини за заболеваемост и смъртност по време на пребиваване в болничните заведения, но те се наблюдават с нарастваща честота и извън тях (особено у пациенти, при които са проведени краткотрайна стационарна диагностика и лечение).

Белодробните емболии често стават причина за поставяне на погрешни диагнози. В много от случаите те остават клинично неразпознати. Само 1/3 от белодробните емболии се диагностицират преди настъпването на смъртта. Особено малките емболии с преходна симптоматика се пропускат, въпреки че обикновено те предшестват по-големите емболии.

За развитието на белодробна емболия са необходими две предпоставки:

  1. Наличие на флеботромбоза
  2. Емболизация на тромба в белия дроб

Засяга се предимно десният бял дроб, както и долните полета (типична локализация – десният долен дял).

Подразделяне на белодробните емболии по степен на тежест
  I степен II степен III степен IV степен
Клинично протичане Дискретно, в 80% без клинична проява, евентуално диспнея, торакална болка Остро възникваща диспнея, тахипнея, торакална болка, тахикардия, страх, евентуално последствия – кръвохрак, фебрилитет, плеврален излив Остро възникваща диспнея, тахипнея, торакална болка, тахикардия, страх, евентуално последствия – кръвохрак, фебрилитет, плеврален излив Допълнително шок
Кръвно налягане Нормално Нормално или леко понижено Понижено Силно понижено, с малка амплитуда
Налягане в белодробната артерия (mm Hg) Нормално Обикновено нормално Средно 25 – 30 Средно > 30
рО2 (mm Hg) Нормално < 80 < 70 < 60
Облитериране на съдовете Периферните клонове Сегментните артерии Един клон на белодробната артерия или лобарните съдове Един клон на белодробната артерия или лобарните съдове

Не пропускайте

Коментари