Състояния и заболявания

Белодробна аспергилоза – бронхиална форма

На латински език: aspergillosis pulmonis, aspergillosis pulmonum
На английски език: pulmonary aspergillosis

Не пропускайте

Коментари