Състояния и заболявания

Белодробен оток

На английски език: pulmonary edema

Определение за белодробен оток

Белодробният оток представлява масивно навлизане на течност от белодробните капиляри в интерстициума и алвеоларното пространство.

Етиология

 • Кардиогенен белодробен оток (най-чест): дължи се на левокамерна сърдечна недостатъчност с повишаване на белодробното налягане в случаи на миокарден инфаркт, миокардит, хипертонична криза, ритъмни нарушения, декомпенсирани клапни пороци и др. По отношение на митралната стеноза: лекостепенната митрална стеноза показва по-голяма склонност към развитие на белодробен оток за разлика от тежкостепенната, тъй като при последната се наблюдава задебеляване на стената на белодробните съдове (пулмонална склероза), което позволява да бъде толерирано налягане, достигащо до 40 mm Hg.
 • Некардиогенен белодробен оток:
  • Спадане на онкотичното налягане: хиперхидратация при олиго-/анурия (бъбречна недостатъчност)
  • Понижено алвеоларно налягане:
   • Постекспанзивен оток, причинен от прекомерно бързото източване на голям плеврален излив (да не се източват повече от 1,5 литра плеврална течност на ден)
   • Белодробен оток при пребиваване на голяма височина - налице са понижено алвеоларно налягане и кислороден дефицит с пулмонална вазоконстрикция (рефлекс на Euler-Liljestrand)
  • Повишаване на пермеабилитета на белодробните капиляри:
   • Апергични причини (анафилактичен шок)
   • Токсични причини (отровни газове, алкилфосфатен естер, аспирация на стомашен сок, отравяне с хероин). Причините за токсичния белодробен оток отчасти са същите, както при ARDS с токсична генеза.
  • Други причини: белодробна емболия, черепно-мозъчни тумори и др.

Патогенеза на дихателната недостатъчност при белодробния оток:

 • Понижаване на белодробния комплайнс и ВБК
 • Повишено съпротивление на дихателните пътища и на трансферното разстояние

Белодробният оток протича в четири стадия:

 • Интерстициален белодробен оток (оток на белодробната тъкан)
 • Алвеоларен оток: ексудация и трансудация на серозна течност в алвеолите и бронхите
 • Образуване на пяна с разпространение на първоначалното количество течност
 • Асфиксия

На вашето внимание

Не пропускайте

Коментари