Състояния и заболявания

Белодробен оток

Синоними: пулмонален едем
На латински език: oedema pulmonis, oedema pulmonum
На английски език: pulmonary (o)edema

Белодробният оток представлява масивно навлизане на течност от белодробните капиляри в интерстициума и алвеоларното пространство.

Етиология

 • Кардиогенен белодробен оток (най-чест) – дължи се на левокамерна сърдечна недостатъчност с повишаване на белодробното налягане в случаи на миокарден инфаркт, миокардит, хипертонична криза, ритъмни нарушения, декомпенсирани клапни пороци и др.

  N.B. Лекостепенната митрална стеноза показва по-голяма склонност към развитие на белодробен оток, отколкото тежкостепенната, тъй като при последната се наблюдава задебеляване на стената на белодробните съдове (пулмонална склероза), което позволява да бъде толерирано налягане, достигащо до 40 mm Hg.

 • Некардиогенен белодробен оток:
  • Спадане на онкотичното налягане – хиперхидратация при олиго-/анурия (бъбречна недостатъчност)
  • Понижено алвеоларно налягане:
   • Постекспанзивен оток, причинен от прекомерно бързото източване на голям плеврален излив (да не се източват повече от 1.5 l плеврална течност на ден)
   • Белодробен оток при пребиваване на голяма височина – налице са понижено алвеоларно налягане и кислороден дефицит с пулмонална вазоконстрикция (рефлекс на Ойлер – Лилестранд (Euler – Liljestrand))
  • Повишаване на пермеабилитета на белодробните капиляри:
   • Апергични причини (анафилактичен шок)
   • Токсични причини (отровни газове, алкилфосфатен естер, аспирация на стомашен сок, отравяне с хероин) – причините за токсичния белодробен оток отчасти са същите, както при острия респираторен дистрес синдром (ОРДС (acute respiratory distress syndrome (ARDS))) с токсична генеза
  • Други причини:
   • Белодробна емболия
   • Черепно-мозъчни тумори и др.

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари