Състояния и заболявания

Бързопрогресиращ гломерулонефрит

Определение

Това е ГН с бързо прогресиращо влошаване на бъбречната функция. Нелекуван, той довежда за няколко седмици до 6 месеца до олиго-анурична бъбречна недостатъчност.

Патоанатомия

Екстракапилярен пролифериращ ГН с дифузно образуване на полулуния, понякога и с прояви на некротизиращ васкулит.

Етиология

  • Вторичен БПГН: бъбречна проява при васкулити (напр. Вегенерова грануломатоза)
  • Идиопатичен БПГН

Не пропускайте

Коментари