Състояния и заболявания

Бързопрогресиращ гломерулонефрит

Определение

Това е ГН с бързо прогресиращо влошаване на бъбречната функция. Нелекуван, той довежда за няколко седмици до 6 месеца до олиго-анурична бъбречна недостатъчност.

Патоанатомия

Екстракапилярен пролифериращ ГН с дифузно образуване на полулуния, понякога и с прояви на некротизиращ васкулит.

Етиология

  • Вторичен БПГН: бъбречна проява при васкулити (напр. Вегенерова грануломатоза)
  • Идиопатичен БПГН

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари