Състояния и заболявания

Бъбречна колика

Синоними: колика реналис
На латински език: colica renalis
На английски език: renal colic

Увод, дефиниции и основни понятия

Бъбречната колика e едно от най-честите състояния, установявани в спешно отделение, като 12 % от мъжете и 7 % от жените преживяват бъбречна колика поне веднъж в живота си. Клинични прояви най-често се наблюдават при миграцията на конкремент по хода на уретера, който причинява различна по степен обструкция и болков синдром. Това болезнено състояние се дефинира като бъбречна колика.

Обикновено най-често засегната е популацията на 35 - 40 годишните. Мъжете боледуват по-често от жените при съотношение 3:1. При жените, честотата на инфектирана хидронефроза е по-голяма. Бъбречната колика е по-честа при болни с добър социално-икономически статус, с уседнал начин на живот и през летните месеци. Пикът на началото на симптоматичната нефролитиаза е през третото и четвъртото десетилетие на живота. Бъбречната колика при деца е рядка (7 % от контингента), с еднакво междуполово разпределение на честотата. Нефролитиазата проявява генетична предиспозиция с определена семейна обремененост. Рекурентните епизоди на бъбречна колика са чести.

Основна причина за бъбречната колика е нефролитиазата, при което сформираните в бъбрека конкременти навлизат в уретера по пътя си към пикочния мехур. Камъни в отделителната система могат да се сформират навсякъде по протежението и, въпреки че първично сформираните конкременти в пикочния мехур са рядкост. Около 80 % от конкрементите преминават по хода на пикочните пътища спонтанно.

Камък в уретера, асоцииран с обструкция и инфекция на горния уринарен тракт, представлява истинска урологична спешност и изисква незабавно третиране, поради тежките усложнения – паранефрален абсцес, уросепсис, а понякога и фатален край. Бъбречната колика се характеризира с внезапна и силна унилатерална болка в лумбалната област, която се излъчва към пикочните пътища и пикочния мехур. Често болният получава мъчителни позиви за уриниране, съпроводени с парене и макроскопска хематурия. Малките конкременти са с по-голяма вероятност да бъдат експулсирани безпрепятствено, но това зависи също и от тяхната форма, консистенция и специфичните анатомични особености. При конкремент до 4 mm има над 90% вероятност за безболезненото му експулсиране. При конкременти с големина между 5 и 7 mm има 50 % шанс за експулсия, а придвижването на конкременти над 8 mm почти винаги предизвиква тежка бъбречна колика. Най-малко проблеми за спешния лекар създават много малките и много големите бъбречни камъни.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари