Състояния и заболявания

Апластични анемии

Определение

Апластичната анемия представлява костно-мозъчна недостатъчност с панцитопения.

Тежката апластична анемия се характеризира с:

  • Апластичен (биопсично пуст) костен мозък
  • Гранулоцити < 500/mcl
  • Тромбоцити < 20 000/mcl
  • Анемия + ретикулоцитопения

Честота

Това е рядко заболяване с честота около 0,3 случая/100 000 лица/година.

Не пропускайте

Коментари