Състояния и заболявания

Аортна стеноза

Класификация на аортната стеноза

  • Клапна аортна стеноза (най-често срещаният тип)
  • Подклапна аортна стеноза:
    • Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия (НОСМ)
    • Подклапна стеноза вследствие мембранозно задебеляване при изхода на лявата камера
  • Надклапна стеноза (рядкост)

Не пропускайте

Коментари