Състояния и заболявания

Анемия при бъбречна недостатъчност

Съдържание

Определение

Това е нормохромна, нормоцитна, хипорегенераторна анемия, която се развива в рамките на хроничната бъбречна недостатьчност (със серумен креатинин над 3,5 mg/dl, съотв. креатининов клирънс - под 30 ml/min)

Етиология

Основната причина е дефицитът на еритропоетин вследствие бъбречната недостатъчност. Допълнителни причини могат да бъдат хемолиза вследствие скъсения живот на еритроцитите (недоимък на пируваткиназа, АТР и други нарушения на еритроцитите, костно-мозъчна депресия, причинена от токсичното действие на уреята).

Клинична картина

Типично е: Cafe au lait - цвят на кожата (анемична бледост с отлагане на урохроми)

Не пропускайте

Коментари