Състояния и заболявания

Анален карцином

1 - 2% от колоректалните тумори; преобладава при СПИН

Етиология

Херпесните вируси се обсъждат като етиологичен фактор.

Патоанатомия

В 99% от случаите се касае за плоскоклетъчни епителни карциноми или базалноклетъчни тумори.

Метастазиране:

  • Лимфогенно: в зависимост от локализацията:
    • Карциноми, разположени над linea dentata - в тазовите и мезентериалните лимфни възли
    • Карциноми, разположени под linea dentata - в ингвиналните лимфни възли
  • Директна туморна инвазия на сфинктера, влагалището, пикочния мехур, простатата
  • Хематогенно: черен дроб, бъбреци, кости

Не пропускайте

Коментари