Състояния и заболявания

Ахалазия на хранопровода

На английски език: Achalasia, Esophageal achalasia, Esophageal aperistalsis

Етиология

Ахалазията се развива вследствие дегенерация на plexus myentericus (на Ауербах) в долната част на хранопровода с неизвестна генеза.

Патогенеза

  • Недостатъчно разхлабване на долния езофагеален сфинктер при акта на гълтане и повишеното му налягане в покой
  • Липса на пропулсивна перисталтика на хранопровода

Не пропускайте

Коментари