Лекарства и добавки

Амписулцилин (Ampisulcillin) прах за инжекционен разтвор 500 mg/250 mg x 10

Не пропускайте

Коментари