Речник

апраксия

на латински език: apraxia
на английски език: apraxia

невъзможност за извършване на целенасочени движения; крайниците, особе­но ръцете, могат да извършват отделни движения, но не и с по-сложна цел, като обличане, действие с уреди и др.

Не пропускайте

Коментари