Речник

аплазия

на латински език: aplasia
на английски език: aplasia

вродена липса на орган (agenesia)

Не пропускайте

Коментари