Речник

антрум

на латински език: antrum
на английски език: antrum

кухина, пещера, особено в костите; също антрум ( преддверие ) на пилора

Не пропускайте

Коментари