Речник

антитела

на латински език: anticorpora
на английски език: antibodies

глобулини, продуцирани от плазматичните клетки, в отговор на антигенен стимул; поради това, че те осигуряват хуморалната имунна защита на организма, се наричат имуноглобулини; в зависимост от строежа им биват 5 класа: IgG, IgM, IgA, IgE, IgD.

Не пропускайте

Коментари