Речник

амфиартроза

на латински език: amphiarthrosis
на английски език: amphiarthrosis; half-joint

слабо подвижна става, полуподвижна става, напр. кръстно-хьлбочната става.

Не пропускайте

Коментари