Речник

амнезия

на латински език: amnesia
на английски език: amnesia; loss of memory

Амнезия (на гръцки Ἀμνησία) е състояние в което паметта е увредена; по-просто казано амнезията представлява загуба на памет; причините за амнезия биват органични и функционални; органичните причини включват удар, травма или инфекция на мозъка, или използването на наркотици; функционалните причини са психологически фактори като защитните сили на организма; истеричната посттравматична амнезия е пример за това; частична или пълна загуба на паметта; различават се: антероградна ам­незия – обхваща събития, станали след заболя­ването, ретроградна амнезия - обхваща събития, предшест­ващи началото на заболяването.

източник:

Уикипедия

Не пропускайте

Коментари