Речник

алексия

на латински език: alexia
на английски език: alexia

загуба на способността за четене; представлява огнищен симптом на увреждане в теменния дял на лявото полукълбо на мозъка; много рядко се наблюдава като самостоятелно разстройство;обикновено се съчетава с елементи на моторна и сензорна афазия; вербална: алексия, изразяваща се в неспособност за разбиране смисъла на прочетената дума или фраза; литерална: алексия, при която болният е неспособен да познае писмените (ръкописни и печатни) знаци (букви, цифри и др.)

Не пропускайте

Коментари