Речник

албумин

на латински език: albuminum
на английски език: albumin

белтък, който се синтезира в черния дроб; представлява над 50 % от серумните протеини; поддържа колоидоосмотичното налягане на вътресъдовата течност (задържа течностите в съдовете) и при понижаването му се получават отоци

Не пропускайте

Коментари