Речник

акузма

на латински език: acusma
на английски език: acousma
синоними: акоазма

слухова халюцинация за прости шумове (звънене, шумене)

Не пропускайте

Коментари