Консенсуси

Стратегии при избор на медикаментозно лечение при пациенти, боледуващи от шизофрения

Консенсус приет на конференцията на БПА, гр. Варна, 5-7.10.2001 г.

Не пропускайте

Коментари