Консенсуси

Ръководство за превенция на внезапната сърдечна смърт

Работна група на Европейското дружество по кардиология (ESC) за внезапната сърдечна смърт (SCD)

Не пропускайте

Коментари