Консенсуси

Първичен чернодробен карцином

(усложнение на чернодробната цироза)

Диагностичен и терапевтичен алгоритъм (консенсус)

Не пропускайте

Коментари