Консенсуси

Диагноза, лечение и проследяване на болни с хронични чернодробни заболявания

Хронични хепатити и чернодробна цироза - общи положения. Диагностичен и терапевтичен алгоритъм (консенсус)

Не пропускайте

Коментари