Консенсуси

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа - консенсус

Ив.Чавдаров , В. Божинова

Специализирана Болница за Долекуване, Продължително Лечение и Рехабилитация на Деца Церебрална Парализа “Св.София” – София

Детска неврологична клиника, УСБАЛНП „Св. Наум” – София

Не пропускайте

Коментари