Консенсуси – пулмология

Карцином на белия дроб (Carcinoma pulmonum)

доц. д-р Димитър Калев, д.м. Катедра Пропедевтика на вътрешните болести Медицински университет - Варна http://www.dimitar.kalevi.eu/

Астма (Asthma bronchiale)

доц. д-р Димитър Калев, д.м. Катедра Пропедевтика на вътрешните болести Медицински университет - Варна GINA (Global Initiative for Asthma): международно ръководство (консенсусно становище) за клинично поведение при астма. http://www.dimitar.kalevi.eu/

Пневмонии придобити в обществото

Актуални насоки за поведение при възрастни. Българско дружество по белодробни болести. София 2007г.

Диагноза и лечение на белодробен тромбоемболизъм (БТЕ)

Българско Национално дружество по белодробни болести. Българско Национално дружество по кардиология. София 2.07.2005 г.

Не пропускайте

Коментари