Изследвания и процедури

Време на кървене

Показания за изследването:

  • тромбоцитопатии

Изследването на времето на кървене се различава от представените лабораторни изследвания на кръвосъсирването по това, че не долавя нарушения на плазмената система на съсирване, а отразява участието на тромбоцитите и съдовите фактори в първоначалното спиране на кръвотечението.

N.B. Времето на кървене зависи преди всичко от броя и функционалната годност на тромбоцитите.

Принцип на изследването

Изследването не е лабораторен метод в тесния смисъл на думата, а по-скоро функционално тестване при леглото на болния. Може да се провежда както от обучени медицински сестри, така и от медицински лаборанти. Важно е едни и същи хора да провеждат повторните тестувания, за да бъдат сведени субективните различия, които водят до значителни разлики (грешки) при отчитане на резултатите, до възможния минимум. След почистване с дезинфекционен разтвор кожата на ушната висулка се убожда с ланцета до дълбочина 3 mm. Отчита се времето от момента на убождането. Първата появяваща се капка кръв грижливо се обърсва. Следващите капки се попиват с филтърна хартия и се регистрира времето на прекратяване на кървене. Препоръчва се повторно изследване на другата ушна висулка.

Грешки се допускат при:

  • попадане в по-голям кръвоносен съд (разпознава се по необичайно силното кървене)
  • хиперемия на ушните висулки под влияние на студ или при носене на пристягащи обеци

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари