Изследвания и процедури

Водещи симптоми при заболявания на хранопровода

Дисфагия

 • Представлява чувство на смутено преглъщане без болки вследствие нарушен пасаж на приетата храна. Когато по време на гълтането се появят болки, се говори за одинфагия.
N.B. Диференциална диагноза - Globus hystericus: задушаване, чувство за приседнало чуждо тяло в зоната на глътката и югулума; Преглъщането довежда до незабавно облекчение. Причините са психосоматични.

Различават се 3 фази в пасажа на храната:

 • От орофаринкса през горния сфинктер на хранопровода (m. cricopharyngeus) към хранопровода
 • Пасаж по протежение на хранопровода
 • От крайната част на хранопровода през долния му сфинктер към стомаха

Причини за дисфагия

 • Орофарингеална (или ороезофагеална) дисфагия: преминаването на храната от глътката към хранопровода е нарушено при:
  • Заболявания на орофаринкса: възпаления, абсцес, тумор
  • Централно - нервни нарушения, мускулни заболявания
 • Езофагеална дисфагия:
  • Анатомични изменения: тумори, стенози, дивертикул на хранопровода и др.
  • Гастро-езофагеална рефлуксна болест
  • Нарушения на мотилитета: ахалазия, склеродермия, спазми на хранопровода и др.

Причини за дисфагията (според тяхната честота)

 • Над 45-годишна възраст най-честата причина е карциномът на хранопровода (в 40%)
 • Дивертикул, чуждо тяло, ръбцови стриктури и стенози (общо в 25%)
 • Рефлукс-езофагит и спазми (15%)
 • По-рядко срещани органични причини: ахалазия, склеродермия, злокачествени заболявания в зоната на хипофаринкса или медиастинума, ретростернална струма, нервно-мускулни заболявания, аневризма на аортата, dysphagia lusoria (при абнормно кръстосваща хранопровода а. subclavia dextra), панкреатит, бяс, тетанус, синдром на Plummer-Vinson при железен недоимък.
 • След изключване на всички органични причини може да се приеме и психична генеза: globus hystericus (хистерия)

Регургитация и повръщане

 • Причини: пептична стеноза, карцином, Ценкеров дивертикул, ахалазия

Чувство на парене

 • Рефлуксна болест

Ретростернална болка

 • Рефлукс-езофагит, езофагеални спазми (ДД: ИБС!)

Кашлица

 • Вследствие аспириране при невро-мускулни заболявания, ахалазия, езофагеална фистула

Диагноза

Основава се на:

 • Ендоскопското изследване, биопсията
 • Рентгеновото изследване (гълтане на контрастна каша, рентгенова снимка на гръдния кош, КАТ)
 • Функционална диагностика: видеоезофагография, евентуално изотопен транзитен тест, дълговременно измерване на рН и манометрия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари