Изследвания и процедури

Липопротеини с много ниска плътност ( VLDL-холестерол)

На английски език: VLDL cholesterol (VLDL-C, VLDL, Very Low-Density Lipoprotein Cholesterol)

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Не пропускайте

Коментари