Изследвания и процедури

Венозен глюкозотолерантен тест

На английски език: Intravenous glucose tolerance test (IVGTT)

Съдържание

Показания за провеждане на венозен глюкозотолерантен тест:

  • При данни за нарушена резорбционна способност на червата
  • При болни с резекция II на стомаха по Билрот

Чрез венозно въвеждане на определено количество глюкоза се предизвиква повишаване на кръвната концентрация на глюкозата и се проследяват последващите и промени. Според скоростта на намаляване на концентрацията се пресмята т.нар. К стойност. Това е мярка за способността на организма да компенсира повишаването на нивото на кръвната глюкоза чрез секреция на инсулин. Недостатък на венозния глюкозотолерантен тест е нефизиологичният начин за въвеждане на глюкоза.

Подготовка за изследване

Изследването се провежда след приемане в продължение на 3 дни на богата на въглехидрати храна. В продължение на 24 часа преди изследването не се приема алкохол, a 9 часа преди пробата (през нощта) - не се приема никаква храна. Начало на изследването е между 6 и 8 часа сутрин. Други предварителни условия, които трябва да се съблюдават, за да се получат надеждни резултати са:

  • Концентрацията на К + и Mg ++  йони в серума да бъде в референтните граници
  • Изследваният да не бъде прикован на легло, да няма заболяване с изразен фебрилитет и да не се намира в стресово състояние
  • При жени менструацията да е приключила най-малко преди 3 дни
  • Най-малко една седмица преди провеждането на пробата да се прекрати приемането на следните лекарствени средства: орални контрацептивни средства, антихипертонични средства (тиазидни диуретаци, алфаметилдопа), слабителни средства, транквилизатори, барбитурати, салицилати, фенилбутазон, кортикостероиди.
N.B. При определяне на нивото на инсулина се поставя дълготраен катетър

Изпълнение на изследването

  • Първоначално се взема порция капилярна кръв за определяне на концентрацията на глюкозата на гладно. Към следващите етапи на изследването се преминава само ако стойността и не е в патологичния обхват.
  • Инжектиране на 40 до 50 % разтвор на глюкоза (0,33 g на 1 kg телесна маса в продължение на 2 минути венозно).
  • Взема се капилярна кръв за определяне на концентрацията на глюкозата в кръвта на 10-ата, 20-ата, 30-ата, 40-ата и 60-ата минута след инжектирането. От тези стойности се изчислява стойността К. Ако същевременно трябва да се определят стойностите на инсулина, се взема и венозна кръв. Това трябва да става преди инжектирането на глюкозата - на 2-ата, 3-ата, 4-ата, 5-ата, 30-ата и 60-ата минута след инжектирането.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари