Изследвания и процедури

Цел и планиране на диагностични мерки при заболявания на щитовидната жлеза

Показания за изследванията

При съмнение за наличен хипертиреоидизъм

  • определяне на концентрацията на Т4:

При повишена концентрация на Т4 и съмнение за екстратиреоидно нарушение на свързващия капацитет - определяне на свободния капацитет за свързване на тиреоидни хормони в серума;

При нормална концентрация на Т4 и сериозно подозрение за хипертиреоидизъм - определяне на концентрацията на Тз;

За изясняване на наличен хипотиреоидизъм

  • определяне на концентрацията на Т4:

При намалена концентрация на Т4 и подозрение за екстратиреоидно нарушение на свързващия капацитет - определяне на свободния капацитет за свързване на тиреоидни хормони в серума

Когато резултатите от тези изследвания подкрепят данните за хипотиреоидизъм или въз основа на нормални резултати могат да бъдат отхвърлени, е възможно чрез определяне на ТСХ да бъде установено наличието на хипотиреоидизъм, който не се характеризира с ниско ниво на Т4  или вече установеният хипотиреоидизъм да бъде диференциран като първичен или вторичен.

N.B. За пресяваща диагностика на вроден хипотиреоидизъм е подходящо само определянето на ТСХ. Диагностичните чувствителност и специфичност на определянето на Т4 не са достатъчни за тази цел.
N.B. За диагностика на xuпo- u хипертиреоидни заболявания на щитовидната жлеза, които не могат да бъдат потвърдени, съответно отхвърлени чрез изброените изследвания, трябва да бъдат приложени тестът с ТОХ, както и определенето на концентрацията на свободните хормони (СТ3 и CT4), тироксиносвързващия глобулин (ТСГ), обратния Тз и тиреоглобулина.
N.B. За диагностиката на тиреотоксикозата се използва и показател, който дава сведения относно концентрацията на свободните, несвързани с белтък хормони (FT3, FT4).

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари