Изследвания и процедури

Трийодтиронин (T3)

На английски език: Triiodothyronine (T3)

Принцип на изследването

Трийодтиронинът се освобождава от връзката с транспортните си белтъци, след което се определя с помощта на радиоимунологичен анализ (Тз - РИА);

Биологичен материал

 • серум (без хемолиза) или плазма, взета с хепарин;

Съхранение:

 • при стайна температура - 2 дни
 • при дълбоко замразяване (-18 °С) - 2 месеца

Референтни граници

 • Нормален обхват: 1,0 - 3,0 nmol/l
 • Граничен обхват: 3,1 - 4,9 nmol/l

Интерпретация на резултатите

Повишени стойности на Трийодтиронин (Тз) се установяват при:

 • хипертиреоидизъм (в преобладаващата част от случаите нивото на Т4 също е увеличено)
 • недоимък на йод (нивото на Т4 e нормално или намалено)
 • лечение с препарати, съдържащи Тз
 • наличие на автоантитела срещу Тз (фалшиво повишени стойности)

Нормални стойности на Трийодтиронин (Тз) се установяват при:

 • еутиреоидни състояния
 • хипотиреоидизъм (най-често)

Намалени стойности на Трийодтиронин (Тз) се установяват при:

 • хипотиреоидизъм (рядко)
 • намалено периферно превръщане на Т4 в Тз:
  • тежко общо заболяване (например постоперативни състояния)
  • напреднала възраст
  • новородени
 • намален свързващ капацитет

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари