Изследвания и процедури

Тиреотропин (тиреостимулиращ хормон, ТСХ)

На английски език: thyrotropin (thyroid-stimulating hormone, TSH)

Принцип на изследването

  • Определянето на концентрацията на ТСХ се извършва чрез радиоимунологичен метод

Биологичен материал

  • серум (без хемолиза);

Съхраняване:

  • в хладилник - 2 дни
  • дълбоко замразен (при -20 °С) - няколко седмици

Референтни граници

  • Референтен обхват: 1,0 - 5,0 mU/l
N.B. Дори и при базална концентрация на ТСХ под 1,0 mU/l трябва да бъде осигурена нормална стимулация с ТРХ!

Интерпретация на резултатите

Повишени стойности на ТСХ се установяват при:

  • първичен хипотиреоидизъм

Нормални или намалени стойности се установяват при:

  • еутиреоидни състояния
  • първичен хипертиреоидизъм
  • вторичен хипертиреоидизъм
  • предозиране при лечение с хормони на щитовидната жлеза

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари