Изследвания и процедури

Тимолова проба

На английски език: Thymol reaction

Тимоловата проба е остарял, отживял времето си диагностичен метод, но все още се използва за динамично наблюдение при чернодробни заболявания.

Биологичен материал

  • серум;

Принцип на изследването

Под въздействието на тимола върху серумните белтъци агрегират имуноглобулините и липопротеините с ниска плътност (ЛПНП). Други белтъци (преди всичко албуминът) стабилизират сместа тимол-серум и потискат агрегацията. Поради това образуващата се мътнина, съответно нейният интензитет, зависят преди всичко от съотношението между албумина и гамаглобулините и ЛПНП в серума.

Референтни граници

Кърмачета, деца:  под 3,0 турбидиметрични единици;

Възрастни:

  • референтен обхват: под 2,7 турбидиметрични единици;
  • граничен обхват: 2,7 - 3,2 турбидиметрични единици;

Интерпретация на резултатите

При резултат в референтните граници не може да бъде изключено наличието на диспротеинемия. При патологичен резултат трябва да се мисли за диспротеинемия или за хиперлипопротеинемия.

На вашето внимание

Не пропускайте

Коментари