Изследвания и процедури

Тънкослойно хроматографско изследване на въглехидрати

Показания за изследването

  • Галактоземия;
  • Недоимък на галактокиназа;
  • Нарушена поносимост за фруктоза;

Биологичен материал:

  • кръв;
  • урина;
N.B. Преди да се вземе биологичен материал за изследване, е важно болният да получи съответния въглехидрат с храната. Ако клиничното подозрение за нарушена обмяна на някоя хексоза възникне, след като е започнато провеждането на насочената диета или парентерално хранене, тяхното провеждане трябва да бъде прекратено преди изследването. В противен случай ще се получат фалшиво отрицателни резултати.

Провеждане на изследването

С хематокритна капилярка се взема кръв, центрофугира се и 2 μl серум се нанасят на хроматограмата за разделяне. След разделянето се извършва визуално съпоставяне с успоредно нанесени контролни проби от съответните търсени въглехидрати - "свидетели", както и с нанесен на същата плака "нормален" серум от здраво кърмаче.

Интерпретация на резултатите

Повишена фруктозна концентрация в серума има при:

  • фруктозурия;
  • нарушена поносимост за фруктоза;

Повишена галактозна концентрация в серума има при:

  • галактоземия;
  • недоимък на галактокиназа;
N.B. Изследването е относително неспецифично и показва само значителни повишения на концентрацията на въглехидрати. Ако от храната се изключат причиняващите заболяването хексози, възможно е да не бъде доловена разлика между находките при болни и здрави кърмачета.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари