Изследвания и процедури

Система ренин-ангиотензин-алдостерон

Съдържание

Регулация на алдостероновата секреция

Алдостероновата секреция се стимулира от:

  • Най-важна е ренин-ангиотензин-алдостероновата система (поддържа постоянството на циркулиращия кръвен обем)
  • Повишаване на серумния калий
  • АКТХ (по-слаб ефект)

Алдостероновата секреция се инхибира от:

  • Атриалния натриуретичен пептид (предсърден натриуретичен хормон = ПАХ)

Системата ренин-ангиотензин-алдостерон съществува като плазмена и тъканно фиксирана система, локализирана в миокарда, съдовите стени, бъбреците и други органи.

Минералкортикоидният ефект на алдостерона се отнася към този на кортикостерона и кортизола като 1000 : 1,4 : 0,8. Алдостеронът въздейства на бъбречните тубули, на чревния епител и на слюнчените и потни жлези, при което в урината, слюнката и чревния секрет концентрацията на Na+ се понижава, а тази на К+ се увеличава (обратно на серумните концентрации!).

На вашето внимание

Не пропускайте

Коментари