Изследвания и процедури

Щитовидна жлеза

Образуване на хормоните на щитовидната жлеза

Ежедневният оборот на йода (или потребност от йод) възлиза на 150 - 200 mg.

 

1. Йодиране: Активен транслорт на йодид от кръвта към клетките на щитовидната жлеза; окисление на J  до J2.

2. Органификация: Йодиране на тирозина до 3-монойодтирозин (МЙТ), както и на МЙТ до 3,4-ди- йодтирозин (ДЙТ).

3. Купелуване (свързване): От една молекула МЙТ и една молекула ДЙТ се образува L-трийодтиронин (ТЗ), а от две молекули ДЙТ се образува L-тетрайодтиронин или L-тирозин (Т4).

4. Съхранение на готовите хормони: ТЗ и Т4 се складират под формата на тиреоглобулин (ТГ). Последният представлява мястото на синтез и складиране на щитовидните хормони.

5. Инкреция (отделяне в кръвта) на хормони: След протеолиза на тиреоглобулина в кръвта се отделят ТЗ и Т4. В циркулиращата кръв щитовидните хормони в значителна степен са свързани с транспортните протеини: ТСГ (тироксинсвързващ глобулин), ТСПА (тироксинсвързващ преалбумин) и албумин. Съотношението на свободния към белтъчносвързания хормон е под 1:1000. Само свободният хормон е биологично активен. Извън щитовидната жлеза се наблюдава задължителна конверсия на Т4 в ТЗ. Нами- ращият се в обръщение ТЗ се образува в 80% от монодейодирания в периферията Т4. (При това в същото количество се образува хормонално неактивен гТЗ= обратен/огледален/ ТЗ).

Биологично време на полуживот:

  • ТЗ: около 19 часа
  • Т4: около 190 часа

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари