Изследвания и процедури

Ретракция на съсирека

Съдържание

Показание за изследване

  • Тромбоцитопатия;

Тромбоцитите съдържат контрактилен белтък - тромбастенин (тромбоцитен фактор VIII), който осигурява ретракцията на съсирека. В хода на ретракцията се изразходва енергия (АТФ) и осъществяването ѝ зависи от наличието на достатъчно количество функционално годни тромбоцити.

N.B. Основание за провеждане на изследването е наличието на нормален брой тромбоцити в кръвта на изследвания.

Биологичен материал

  • цитратна плазма, богата на тромбоцити

Чрез прибавянето на Са++ йони и тромбин към богатата на тромбоцити плазма се отключва съсирване. След приключване на съсирването настъпва ретракция на съсирека. Отделя се серум. Отделеното в продължение на един час количество серум се измерва и се съпоставя обемът му спрямо общия обем.

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари