Изследвания и процедури

Рептилазно време

На английски език: Reptilase time (RT)

Показание за изследване

  • съмнение за усилена фибринолиза при вече установено удължено тромбиново време

Биологичен материал

  • цитратна плазма, бедна на тромбоцити

Принцип на изследването

Рептилазата е протеолитичен ензим със сходно на тромбина действие, който отцепва от фибриногена пептид А. Образуващият се бетафибринов мономер полимеризира до стабилен фибрин. Тази ензимна протеолиза протича независимо от инхибитори на тромбина (антитромбин III - хепарин). Образуването на стабилен фибрин от бетамономери обаче се потиска от разградните продукти на фибрина и /или фибриногена (т.нар. аититромбин VI) по същия начин както при определянето на тромбиновото време. Успоредното изследване на рептилазното и тромбиновото време позволява да бъде отграничено действието на антитромбин III от действието на разградните продукти.

Не пропускайте

Коментари