Изследвания и процедури

Прогестерон

На английски език: Progesterone

Съдържание

 1. Прогестерон
 2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Подготовка при изследване на прогестерон

Вземането на кръв трябва да бъде планирано с оглед осигуряване на най-малко по едно изследване през фоликуларната и лутеалната фаза на овариалния цикъл.

Биологичен материал

 • серум;

Чрез съхранение в хладилник е възможно изследването да се проведе след известен период от време. Наличието на хемолиза пречи на провеждане на имуноензимно определяне, но не и на радиоимунологичния анализ (РИА).

Принцип на изследването

Прогестеронът се екстрахира от серума и количеството му се определя чрез имуноензимен или радиоимунологичен тест.

Референтнн граници

 • Овулаторен цикъл:
  • 5-и ден на цикъла: 0,3 - 2,7 mmol/l
  • 10-и ден на цикъла: 1.0 - 4,0 mmol/l
  • 19 - 24-и ден на цикъла: 11,0 - 70,0 mmol/l
 • Ановулаторен цикъл:
  • 5 - 10-и ден на цикъла: 0,3 - 2,1 mmol/l
  • 19 - 24-и ден на цикъла: 1.1 - 5,0 mmol/l

Интерпретация на резултатите

 • В случай че липсва повишаване на плазмената концентрация на прогестерона през лутеалната фаза, се приема наличие на недостатъчна овариална функция, която може да бъде първична или вторична (заболявания на хипоталамуса или хипофизата)
 • Постоянно високи стойности се установяват при нарушения в синтезата на кортизола или кортикостерона (адрено-генитален синдром)

Не пропускайте

Коментари