Изследвания и процедури

Прогестерон

На английски език: Progesterone

Съдържание

 1. Прогестерон
 2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтнн граници

 • Овулаторен цикъл:
  • 5-и ден на цикъла: 0,3 - 2,7 mmol/l
  • 10-и ден на цикъла: 1.0 - 4,0 mmol/l
  • 19 - 24-и ден на цикъла: 11,0 - 70,0 mmol/l
 • Ановулаторен цикъл:
  • 5 - 10-и ден на цикъла: 0,3 - 2,1 mmol/l
  • 19 - 24-и ден на цикъла: 1.1 - 5,0 mmol/l

Интерпретация на резултатите

 • В случай че липсва повишаване на плазмената концентрация на прогестерона през лутеалната фаза, се приема наличие на недостатъчна овариална функция, която може да бъде първична или вторична (заболявания на хипоталамуса или хипофизата)
 • Постоянно високи стойности се установяват при нарушения в синтезата на кортизола или кортикостерона (адрено-генитален синдром)

Не пропускайте

Коментари