Изследвания и процедури

Прогестерон

На английски език: Progesterone

Подготовка при изследване на прогестерон

Вземането на кръв трябва да бъде планирано с оглед осигуряване на най-малко по едно изследване през фоликуларната и лутеалната фаза на овариалния цикъл.

Биологичен материал

  • серум;

Чрез съхранение в хладилник е възможно изследването да се проведе след известен период от време. Наличието на хемолиза пречи на провеждане на имуноензимно определяне, но не и на радиоимунологичния анализ (РИА).

Принцип на изследването

Прогестеронът се екстрахира от серума и количеството му се определя чрез имуноензимен или радиоимунологичен тест.

Не пропускайте

Коментари