Изследвания и процедури

Прогестерон

На английски език: Progesterone

Подготовка при изследване на прогестерон

Вземането на кръв трябва да бъде планирано с оглед осигуряване на най-малко по едно изследване през фоликуларната и лутеалната фаза на овариалния цикъл.

Биологичен материал

  • серум;

Чрез съхранение в хладилник е възможно изследването да се проведе след известен период от време. Наличието на хемолиза пречи на провеждане на имуноензимно определяне, но не и на радиоимунологичния анализ (РИА).

Принцип на изследването

Прогестеронът се екстрахира от серума и количеството му се определя чрез имуноензимен или радиоимунологичен тест.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари