Изследвания и процедури

Получаване на биологичен материал ликвор

В повечето от случаите се използва гръбначномозъчна течност, взета чрез лумбална пункция. За да се получат сравними резултати, се препоръчва спазването на следните правила:

 • След извършване на успешна пункция първите пет капки ликвор се изхвърлят.
 • Количеството ликвор, което се събира, се определя от броя на исканите изследвания и методите, използувани в лабораторията, която ще ги извърши.
 • За събиране на гръбначномозъчна течност се използуват стерилни прозрачни съдове с пластмасови запушалки. He се допуска използуването на коркови или памучни запушалки.
 • Вземат се най-малко три порции по 3 ml ликвор. Това създава възможност да се направи разлика между действително кървене и засягане на кръвоносен съд по време на пункцията. Колебанията в състава на изследваната проба се намаляват, ако се спазва строг ред при извършване на анализите. Например при изброяването на клетки и тяхното диференциране трябва да се използува винаги първата порция ликвор.
 • По правило гръбначномозъчната течност се запазва в хладилник при 4 до 8 ºС. Важно е да бъде предадена колкото е възможно по-бързо в лабораторията за изследване. Трябва безусловно да се спазят следните срокове за извършване на изследванията:
  • Изброяването на клетки и зареждането на камера за концентрирането им: до 1 час. Гръбначномозъчната течност е хипотоничен разтвор, поради което съдържащите се в нея клетки бързо се разпадат
  • Определяне на белтък, електрофоретични изследвания: до 6 дни.
  • Определяне на албумин и имуноглобулини: до 2 месеца
  • Определяне на лактат: в нативен ликвор - до 3 часа, в ликвор с добавка на EDTA или флуорид - до 1 ден.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари