Изследвания и процедури

Показания за изследване на обмяната на липопротеините

Показанията за изследване на обмяната на липопротеините са следните:

 • семейно обременяване
 • наличие на ксантоми
 • съдови заболявания у болни на възраст под 60 години
 • захарен диабет
 • хиперурикемия
 • бъбречна недостатъчност (болни на диализно лечение)
 • нефрозен синдром
 • лечение с кортикостероиди
 • хипотиреоидизъм
 • чернодробни заболявания (хепатити, цирози, холестатичен синдром)
 • затлъстяване
 • продължителен прием на орални противозачатъчни средства
 • остър панкреатит
 • хипофункция на хипофизата (хипопитуитаризъм)
 • гликогенози
 • дисглобулинемии
 • остър корем (в детската възраст)

За да бъде осъществено изследване на липидната обмяна при болни, които злоупотребяват с алкохол или са упорити пушачи, е необходимо тяхното сътрудничество. Едва след прекратяване на злоупотребата може да бъде извършено надеждно изследване. В някои случаи (в зависимост от професията) може да се наложи и извършване на изследване поради намалена физическа активност.

Подготовка за изследване на липопротеиновата обмяна

 • Приемането на лекарствени средства, които оказват влияние върху липопротеиновата обмяна, се прекратява две седмици преди изследването.
 • Спазването на всякакви специални диети също се прекратява две седмици преди извършване на изследването.
 • Необходим е 12-часов глад през нощта преди изследването.
 • Спазва се и почивка от физически натоварвання за 12 часа преди изследването.
 • Прекратява се консумацията на алкохол за 24 часа преди извършване на изследването.

По възможност в легнало положение на изследвания се взема венозна кръв без използване на антикоагуланти. Отделянето на серума трябва да стане най-късно два часа след вземането на кръвта.

По отношение на интервала между повторните изследвания важат следните правила:

 • Когато за първи път се установи хиперлипопротеинемия, изследването на триглицеридите и холестерола трябва да бъде повторено след две седмици, за да се потвърди диагнозата. По това време е уместно да се извърши и характеризирането на наличната хиперлипопротеинемия чрез изследване при възможност на холестерола в ЛПНП и ЛПВП, евентуално и изследването на апо-А 1 и апо-В.
 • За диференциране между въглехидратноиндуцирана и мастноиндуцирана форма на хиперлипопротеинемия се приема в продължение на две седмици нормоенергийна, богата на въглехидрати диета (70 % от енергийното съдържание на храната трябва да е за сметка на въглехидрати), последвана от нормоенергийна, богата на масти диета (50 % от енергийното съдържание - за сметка на мазнини), която също се приема в продължение на две седмици. За този период от време на всеки 3 - 4 дни се изследват концентрациите на холестерола и триглицеридите в серума.
 • Повторни изследвания при провеждане на медикаментозно и /или диетично лечение се препоръчват в началото на лечението на всеки 14 дни, а след това - четири пъти в годината през тримесечни интервали.

Изследването на липопротеиновата обмяна трябва да бъде подчинено на следните четири критерия:

 • Установяване на наличието на хиперлипопротеинемия
 • Установяване или изключване на заболяване, което може да бъде предпоставка за възникване на хиперлипопротеинемията
 • След като бъде изключена вторична хиперлипопротеинемия, се провеждат изследвания в семейството за търсене на генетична етиология
 • Характеризиране на хиперлипопротеинемията

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари