Изследвания и процедури

Парциално тромбопластиново време

На английски език: Partial thromboplastin time (PTT), Activated partial thromboplastin time (aPTT, APTT)

Съдържание

  1. Парциално тромбопластиново време
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за изследване

  • нарушения на процеса на съсирване по вътрешната система;
  • контрол на лечението с хепарин;

Биологичен материал

  • цитратна плазма, бедна на тромбоцити;

Принцип на изследването

Към изследваната плазма се прибавят каолин като повърхностен активатор и фосфолипиден екстракт, който трябва да замени тромбоцитния фактор 3 (парциален тромбопластин). Чрез прибавяне на Са++ йони реакцията се отключва. Отчита се времето до поява на съсирек.

N.B. Изследването обхваща всички фактори на вътрешната система и общия краен път. He ce долавят недоимък на фактор VII и тромбоцитни нарушения.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари