Изследвания и процедури

Откриване на аминокиселини чрез тънкослойна хроматография

Биологичен материал

  • кръв пренесена и изсушена върху филтърна хартия;
  • серум;
  • урина;

Чрез използване на различни реактиви при оцветяване на хроматограмите могат да бъдат откривани следните аминокиселини: аланин, 2-аминобутират, аспартат, аспарагин, аргинин, цитрулин, цистатион, глутамин, глутамат, глицин, хистидин, хомоцистеин, хидроксипролин, изолевцин, левцин, лизин, метионин, метилхистадин, орнитин, фенилаланин, пролин, серин, треонин, триптофан, тирозин и валин.

Преценката на хроматограмата от пробата става чрез визуалното и съпоставяне с хроматограмата на клинично здрав индивид на същата възраст. Чрез този метод могат да бъдат открити само изразени промени в концентрацията на отделни аминокиселини.

При отклоняващи се от нормата (в сравнение с находката у здрав) концентрации трябва да бъде извършено количествено хроматографско изследване на съответните аминокиселини.

При сериозно клинично подозрение дори и при отрицателен резултат от пресяващото тънкослойно хроматографско изследване е оправдано провеждането на количествено изследване.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари