Изследвания и процедури

Осмолалитет

На английски език: Osmolality (plasma, urine, and stool), osmotic gap, osmolal gap

Показания за определяне на осмолалитета:

 • остра и хронична бъбречна недостатъчност
 • хиперосмоларна диабетна кома
 • инфузионно лечение
 • полиурия
 • полидипсия

Осмотичното налягане на телесните течности се поддържа в равновесно състояние благодарение на регулиране на съотношението между приемането и отделянето на вода, съответно между поемането и отделянето на осмотично активни вещества. Всички "питейни" течности са хипотонични. Отделяната урина може да бъде хипо-, изо- и хипертонична. Това зависи както от обратната резорбция в бъбреците на осмотично активни частици (преди всичко Na+ и Сl-), така и от обратната резорбция на вода. Обратната резорбция на водата в събирателните каналчета на бъбреците се определя преди всичко от концентрацията на антидиуретичния хормон в кръвната плазма. Колкото по-висока е концентрацията на антидиуретичния хормон, толкова по-малко е отделянето на вода.

Редица рецептори предоставят информация за регулация на секрецията на антидиуретичен хормон:

 • осморецептори в порталното кръвообращение (те се задействуват при намаляване на осмолалитета в резултат на ентерална резорбция на вода, като причиняват потискане на секрецията на антидиуретичния хормон)
 • рецептори за разтягане в лявото предсърдие (увеличаването на обема води до потискане на секрецията на антидиуретичния хормон)
 • осморецептори в carotis interna (увеличаването на осмолалитета води до потискане на секрецията на антидиуретичния хормон)

Определянето на осмолалитета е необходимо при:

 • преценка на състоянието на оводняването на организма при остра и хронична бъбречна недостатъчност
 • диференциране на коматозни състояния
 • изчисление на т.нар. осмотична разлика
 • съпоставят се стойността на удвоения сбор на концентрациите на натриевите йони, глюкоза и урея и пряко измерения осмолалитет

Биологичен материал

 • серум;
 • урина;

Принцип на изследването

Определя се понижаването на точката на замръзване на пробата в сравнение с това на калибрационен разтвор с познат осмолалитет. Съдържанието на белтък в биологичните течности повлиява резултата в незначителна степен и може да бъде пренебрегнат.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари