Изследвания и процедури

Осмолалитет

На английски език: Osmolality (plasma, urine, and stool), osmotic gap, osmolal gap

Показания за определяне на осмолалитета:

 • остра и хронична бъбречна недостатъчност
 • хиперосмоларна диабетна кома
 • инфузионно лечение
 • полиурия
 • полидипсия

Осмотичното налягане на телесните течности се поддържа в равновесно състояние благодарение на регулиране на съотношението между приемането и отделянето на вода, съответно между поемането и отделянето на осмотично активни вещества. Всички "питейни" течности са хипотонични. Отделяната урина може да бъде хипо-, изо- и хипертонична. Това зависи както от обратната резорбция в бъбреците на осмотично активни частици (преди всичко Na+ и Сl-), така и от обратната резорбция на вода. Обратната резорбция на водата в събирателните каналчета на бъбреците се определя преди всичко от концентрацията на антидиуретичния хормон в кръвната плазма. Колкото по-висока е концентрацията на антидиуретичния хормон, толкова по-малко е отделянето на вода.

Редица рецептори предоставят информация за регулация на секрецията на антидиуретичен хормон:

 • осморецептори в порталното кръвообращение (те се задействуват при намаляване на осмолалитета в резултат на ентерална резорбция на вода, като причиняват потискане на секрецията на антидиуретичния хормон)
 • рецептори за разтягане в лявото предсърдие (увеличаването на обема води до потискане на секрецията на антидиуретичния хормон)
 • осморецептори в carotis interna (увеличаването на осмолалитета води до потискане на секрецията на антидиуретичния хормон)

Определянето на осмолалитета е необходимо при:

 • преценка на състоянието на оводняването на организма при остра и хронична бъбречна недостатъчност
 • диференциране на коматозни състояния
 • изчисление на т.нар. осмотична разлика
 • съпоставят се стойността на удвоения сбор на концентрациите на натриевите йони, глюкоза и урея и пряко измерения осмолалитет

Биологичен материал

 • серум;
 • урина;

Принцип на изследването

Определя се понижаването на точката на замръзване на пробата в сравнение с това на калибрационен разтвор с познат осмолалитет. Съдържанието на белтък в биологичните течности повлиява резултата в незначителна степен и може да бъде пренебрегнат.

Не пропускайте

Коментари