Изследвания и процедури

Орален глюкозотолерантен тест при бременни

Показания за провеждане

При съмнение за гестационен диабет, предизвикано от:

 • Установяване на глюкозурия (особено през първата половина на бременността)
 • Наднормена телесна маса на бременната (с повече от 20 % от изходната)
 • Фамилно предразположение

Противопоказания за провеждане

 • При патологично повишена концентрация на глюкоза във взета на гладно кръв
 • При синдром на малабсорбция
 • При състояние след операция II по Билрот
 • При изразена сърдечно-съдова недостатъчност

Подготовка за изследването

Изследването се провежда след приемане в продължение на 3 дни на богата на въглехидрати храна. В продължение на 24 часа преди изследването не се приема алкохол, a 9 часа преди пробата (през нощта) - не се приема никаква храна. Начало на изследването е между 6 и 8 часа сутрин. Други предварителни условия, които трябва да се съблюдават, за да се получат надеждни резултати са:

 • Концентрацията на К + и Mg ++  йони в серума да бъде в референтните граници
 • Изследваният да не бъде прикован на легло, да няма заболяване с изразен фебрилитет и да не се намира в стресово състояние
 • При жени менструацията да е приключила най-малко преди 3 дни
 • Най-малко една седмица преди провеждането на пробата да се прекрати приемането на следните лекарствени средства: орални контрацептивни средства, антихипертонични средства (тиазидни диуретаци, алфаметилдопа), слабителни средства, транквилизатори, барбитурати, салицилати, фенилбутазон, кортикостероиди.

Биологични материали

 • капилярна кръв, при показания - 24 часова урина от предходното денонощие;
N.B. He ce препоръчва използването на венозна кръв, тъй като могат да бъдат установени стойности с 1,7 до 3,4 mmol/I по-ниски от тези в капилярната кръв по време на натоварването.

Изпълнение на изследването

 • Първата порция кръв трябва да се вземе сутринта между 6 и 7 часа.
 • Изследва се концентрацията на глюкозата в тази проба (кръвна глюкоза на гладно).
 • Оралният глюкозотолерантен тест се провежда, когато нивото на кръвната глюкоза на гладно е под 6,7 mmol/l.
 • Подготовка на съдържащата глюкоза напитка. Разтварят се 50 g глюкоза в 300 ml вода. За подобряване на вкуса може да бъде добавена лимонена киселина.
 • На първия и втория час след приемането на съдържащата глюкоза напитка се взема капилярна кръв за изследване на съдържанието на глюкоза.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари